Coornhert Lyceum

Er zijn diverse projecten die we samen met het Coornhert Lyceum in Haarlem organiseren en alleen bedoeld zijn voor leerlingen, docenten en medewerkers van het Coornhert Lyceum.
Zie daarvoor Coornhert lyceum.

Lezingen

In 2022 houden bestuursleden van onze stichting een aantal lezingen (met veel beelden) over Coornhert. Niet alleen over leven, werk en denkbeelden van de historische figuur Coornhert, maar ook over de betekenis voor onze tijd van Coornherts denkbeelden op het gebied van tolerantie, gelijkheid, (godsdienst)vrijheid en rechtvaardigheid. De lezingen worden – zonder dat daarvoor een vergoeding wordt gevraagd − gehouden voor Haarlemse organisaties, serviceclubs, scholen, jongeren, verenigingen etc. Die kunnen deze lezing aanvragen door een e-mail te sturen naar coornherthaarlem@gmail.com

Coornhert op zoek naar waarheid

Museum Haarlem Groot Heiligland 47, Haarlem, Nederland

Tentoonstelling in Museum Haarlem/Gasthuiszaal. Prenten van Coornhert over het belang van de waarheid en het bestrijden van leugens en hypocrisie.

Haarlem 1572-1573. De stad belegerd en verdedigd.

Museum Haarlem Groot Heiligland 47, Haarlem, Nederland

Tentoonstelling in Museum Haarlem over het gruwelijke beleg van Haarlem door de Spanjaarden van dec. 1572 tot juli 1573.

Kenau: Hollandse heldin

Hoofdwacht Grote Markt 17, Haarlem, Nederland

Tentoonstelling in de Hoofdwacht.Tijdens het beleg vochten ook vrouwen mee, onder wie Kenau Simonsdochter Hasselaer. Toegang gratis.

Openstelling Hoofdwacht

Hoofdwacht Grote Markt 17, Haarlem, Nederland

Bezoek het oudste huis van Haarlem, waar Coornhert ooit een drukkerij had. Plaats: Hoofdwacht, Grote Markt 17. Toegang: gratis.

Het Beleg in beeld

Copynet Generaal Cronjéstraat 39, Haarlem, Nederland

Tentoonstelling bij CopyNet, Cronjéstraat 39. Selectie van schilderijen, kaarten en prenten van het beleg. Te koop in formaten en materialen naar keuze. Toegang: gratis.

Coornhert-prijs

Stadhuis Haarlem , Nederland

Prijs ingesteld door de Coornhert Stichting Haarlem voor wie zich uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt m.b.t. kernwaarden in het denken van Coornhert: vrijheid, gelijkheid, tolerantie, rechtvaardigheid.

Debat in De Pletterij

De Pletterij Lange Herenvest 122, Haarlem, Nederland

Debatavond ‘Cancel Culture. Het nieuwe ex-communiceren’. Ticket kopen.

Hoe humaan zijn we?

Project: nader uit te werken met Humanistisch Verbond afd. Haarlemmerland. Plaats, datum, tijd: nader te bepalen. Toegang: gratis.