Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Coornhert Stichting Haarlem heeft bij beschikking van 7 december 2017  de status gekregen van een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dit heeft voor personen of bedrijven die aan onze stichting een geldbedrag willen schenken interessante fiscale voordelen. Giften aan de stichting zijn onder bepaalde voorwaarden (boven een drempelbedrag en tot een maximum van € 5.000,-) aftrekbaar van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. De fiscus betaalt dan in feite mee aan uw gift. Het bedrag van de gift mag voor de aftrek met de factor 1,25 worden vermenigvuldigd (bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen zelfs met factor 1,5).

U kunt ook kiezen voor een periodieke gift (gedurende tenminste vijf jaar). Deze is fiscaal (zonder enige drempel) geheel aftrekbaar. Dit dient in een eenvoudige, kostenloze overeenkomst met de Coornhert Stichting Haarlem te worden vastgelegd. Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met de secretaris van onze stichting, 

E.H. Huisman, Van Merlenlaan 19,
2101GB Heemstede, tel. 023-5289870
e.h.huisman@hhwnotarissen.nl

De ANBI-status vereist dat bepaalde informatie op de website gepubliceerd staat. De volledige ANBI-gegevens van de Coornhert Stichting Haarlem kunt u hier raadplegen.

Uw vrijwillige bijdrage op de bankrekening van de Coornhert Stichting Haarlem NL12RABO0324071795 is van harte welkom!