Bestuur

Het bestuur van de Coornhert Stichting Haarlem bestaat uit:
mr. W.G.M. (Wim) Cerutti MBA, voorzitter
mr. E.H. (Edzo) Huisman, secretaris
mr. L.J. (Bert) van Apeldoorn, penningmeester 
mr. P. (Peter) van Wingerden, bestuurslid
drs. M.G.A. (Maria) van Vlijmen, bestuurslid.
Beschermheer is: drs. J. (Jos) Wienen, burgemeester van Haarlem.

Contactadres:
Coornhert Stichting Haarlem
mr. E.H. Huisman, secretaris
Van Merlenlaan 19 
2101GB Heemstede
Tel. 023 528 98 70
e.h.huisman@hhwnotarissen.nl

De Stichting is een culturele Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI). 
Nadere informatie daarover vindt u hier.
RSIN: 857826980
Bankrekening: NL12RABO0324071795

Bert van Apeldoorn, penningmeester

Bestuurleden van de Coornhert Stichting Haarlem, vlnr Maria van Vlijmen, Wim Cerutti, Peter van Wingerden.

Edzo Huisman, secretaris van de Coornhert Stichting Haarlem.

Beschermheer van de Coornherthert Stichting Haarlem Jos Wienen (rechts) en voorzitter Wim Cerutti.

Vlnr. Bert van Apeldoorn, Maria van Vlijmen, Wim Cerutti, Edzo Huisman, Peter van Wingerden
Vlnr. Bert van Apeldoorn, peter van Wingerden, Wim Cerutti, Edzo Huisman, Maria van Vlijmen