Statuten

Bij notariële akte van 16 januari 2019 is de naam van de Stichting Coornhertjaar Haarlem 2018 gewijzigd in Coornhert Stichting Haarlem. Het doel van de stichting is ongewijzigd, namelijk: ‘Het stimuleren van de kennis omtrent het leven, werk en denkbeelden van de veelzijdige humanist Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590), met bijzondere aandacht voor zijn Haarlemse jaren en zijn betekenis voor Haarlem’. Toegevoegd is dat de stichting haar doel onder meer tracht te verwezenlijken door het (mede)organiseren van een herdenking van het vijfhonderdste geboortejaar van Coornhert in het jaar 2022.

De statuten van de Coornhert Stichting Haarlem vindt u hier.