Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590)

Deze website is gewijd aan leven, werk en denkbeelden van de Haarlemse humanist Coornhert, wiens 500ste geboortejaar vorig jaar uitgebreid in Haarlem werd herdacht. Zijn visie op de mens en hoe we samen tot een rechtvaardige samenleving zouden kunnen komen, is verrassend actueel. Zijn ideeën zijn nog springlevend en ook in onze tijd nog waardevol.
Coornhert, die bijna veertig jaar in Haarlem woonde en werkte,  kan met Frans Hals beschouwd worden als belangrijkste Haarlemmer ooit.

Strijdbare Haarlemse humanist, filosoof, theoloog, schrijver, taalvernieuwer, stadssecretaris van Haarlem, notaris, grafisch kunstenaar.

Adviseur en medestander van Willem van Oranje. Onvermoeibaar strijder voor verdraagzaamheid en respect voor de medemens, voor vrijheid van meningsuiting, van drukpers en van godsdienst.

Coornhert riep elk mens op om zélf na te denken, de waarheid te zoeken en zich op basis daarvan tot een goed mens te ontwikkelen.

Zijn kernideeën
behandel je medemens liefdevol, zoals je zelf ook behandeld wilt worden;
eenieder kan hier op aarde al een goed en volkomen mens worden;
je hebt de vrije wil om voor het goede te kiezen;
 alle mensen zijn gelijkwaardig;
 kennis en zelfkennis zijn nodig om als een goed mens te kunnen leven;
• zonder verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en vrijheid is er geen rechtvaardige samenleving mogelijk. En zonder rechtvaardigheid kan geen sprake zijn van een menswaardig (samen) leven.

Zijn idealen en ideeën hoe je als een goed mens kan leven, maar ook wat nodig is voor een rechtvaardige samenleving verdedigde Coornhert principieel en vasthoudend. Hieraan wijdde hij zijn hele leven. Zijn visie wist hij breed te verspreiden door een stroom publicaties, prenten, toneelstukken en debatten.

Lees op deze site meer over leven, werk en denkbeelden van Coornhert en over zijn betekenis voor Haarlem en ver daarbuiten, toen en nu.

Portrettengalerij: de vele gezichten van Coornhert

Coornhert-programma 2023 – Haarlem

Het programma van de Coornhert Stichting Haarlem in 2023 is – vergeleken bij dat van 2022 − relatief bescheiden. Nadere berichten over activiteiten en evenementen zijn op een later moment op deze website te vinden.

Belangrijkste activiteit van onze stichting in 2023 is de presentatie van een uitzonderlijk boek over het beleg. Het betreft een hertaling van het meest uitgebreide dagboek van een ooggetuige van het beleg. Het eerste exemplaar van het boek zal op donderdag 13 juli worden aangeboden tijdens een bijeenkomst in de Gravenzaal van het stadhuis, op de dag dat precies 450 jaar tevoren Haarlem zich aan de Spanjaarden moest overgeven. Meer informatie vindt u hier.

Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590). Een strijdbare Haarlemse humanist

Er zijn heel wat boeken over Coornhert geschreven, maar veel is slecht te vinden of  verouderd of wel heel erg moeilijk en geleerd. Een eenvoudige en toegankelijke inleiding op zijn leven, werk en denkbeelden ontbrak eigenlijk. Vandaar dat drie bestuursleden van de voorganger van de Coornhert Stichting Haarlem in 2018 zo’n boekje zelf hebben geschreven en uitgegeven. Het boekje (17 x 17 cm, 80 pag., full color) is via de boekhandel nog te koop (voor € 10,-), maar een pdf kunt u hier bekijken en gratis downloaden.

Een uitgebreide lijst van publicaties over Coornhert vindt u hier

Jaarprogramma Coornhert500 – Haarlem, 2022
De Coornhert Stichting Haarlem organiseerde in 2022 – meestal samen met Haarlemse instellingen en organisaties – ter herdenking van het 500ste geboortejaar van Coornhert acht tentoonstellingen en dertien andere activiteiten en evenementen en was betrokken bij de uitgave van negen publicaties (boeken, boekjes en catalogi). Er werden ongeveer 21.000 mensen vooral uit Haarlem en de regio rechtstreeks bereikt, die niet alleen kennis maakten met leven en werk van Coornhert als historische figuur, maar ook met zijn denkbeelden en de betekenis daarvan voor onze tijd.

Een samenvatting van al die evenementen en activiteiten vindt u hier.