Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590)

500 jaar geleden geboren. Een herdenking waard!

Strijdbare Haarlemse humanist, filosoof, theoloog, schrijver, taalvernieuwer, stadssecretaris van Haarlem, notaris, grafisch kunstenaar.

Adviseur en medestander van Willem van Oranje. Onvermoeibaar strijder voor verdraagzaamheid en respect voor de medemens, voor vrijheid van meningsuiting, van drukpers en van godsdienst.

Coornhert riep elk mens op om zélf na te denken, de waarheid te zoeken en zich op basis daarvan tot een goed mens te ontwikkelen.

Coornherts denkbeelden zijn nog springlevend en ook in onze tijd waardevol.

Zijn kernideeën
behandel je medemens liefdevol, zoals je zelf ook behandeld wilt worden;
eenieder kan hier op aarde al een goed en volkomen mens worden;
je hebt de vrije wil om voor het goede te kiezen;
 alle mensen zijn gelijkwaardig;
 kennis en zelfkennis zijn nodig om als een goed mens te kunnen leven;
• zonder verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en vrijheid is er geen rechtvaardige samenleving mogelijk. En zonder rechtvaardigheid kan geen sprake zijn van een menswaardig (samen) leven.

Zijn idealen en ideeën hoe je als een goed mens kan leven, maar ook wat nodig is voor een rechtvaardige samenleving verdedigde Coornhert principieel en vasthoudend. Hieraan wijdde hij zijn hele leven. Zijn visie wist hij breed te verspreiden door een stroom publicaties, prenten, toneelstukken en debatten.

Lees op deze site meer over leven, werk en denkbeelden van Coornhert en over zijn betekenis voor Haarlem en ver daarbuiten, toen en nu.

Portrettengalerij: de vele gezichten van Coornhert

Enkele (vanaf 15 april) lopende tentoonstellingen
Voor andere evenementen ga naar het Haarlemse Coornhert500-jaarprogramma 2022

There are no upcoming events at this time.

Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590). Een strijdbare Haarlemse humanist

Er zijn heel wat boeken over Coornhert geschreven, maar veel is slecht te vinden of  verouderd of wel heel erg moeilijk en geleerd. Een eenvoudige en toegankelijke inleiding op zijn leven, werk en denkbeelden ontbrak eigenlijk. Vandaar dat drie bestuursleden van de voorganger van de Coornhert Stichting Haarlem in 2018 zo’n boekje zelf hebben geschreven en uitgegeven. Het boekje (17 x 17 cm, 80 pag., full color) is via de boekhandel nog te koop (voor € 10,-), maar een pdf kunt u hier bekijken en gratis downloaden.

Een uitgebreide lijst van publicaties over Coornhert vindt u hier

Coornhert Lyceum 75 jaar 

Projecten voor leerlingen, docenten en medewerkers

1572: geboorte van Nederland
Landelijk project

Coornhert (links) en Willem van Oranje

Meer over Haarlemse evenementen in het kader van dit project