Jaarprogramma Coornhert500 – Haarlem, 2022

In 2022 werd het vijfhonderdste geboortejaar herdacht van de strijdbare humanist Dirck Coornhert (1522-1590), die met Frans Hals beschouwd kan worden als belangrijkste Haarlemmer ooit.  Coornhert heeft bijna veertig jaar in Haarlem gewoond en gewerkt.  

De Coornhert Stichting Haarlem organiseerde in2022 – meestal samen met anderen – acht tentoonstellingen en dertien andere activiteiten en evenementen en was betrokken bij de uitgave van negen publicaties (boeken, boekjes en catalogi).

Er werden ongeveer 21.000 mensen rechtstreeks bereikt. Deze inwoners van Haarlem en omgeving maakten niet alleen kennis met leven en werk van Coornhert als historische figuur, maar ook met zijn denkbeelden en de betekenis daarvan voor onze tijd.

 

In het Coornhert-herdenkingsjaar waren er onder andere de volgende evenementen:

 

Landelijke start Coornhert500-jaar

Congres ‘Tolerantie en samen leven’, stadhuis. Met Coornhertlezing, vijf sprekers, uitreiking Coornhertprijs en presentatie opstellenbundel ‘Ware tolerantie’)

 

Tentoonstellingen/publicaties  

Museum Haarlem: tentoonstelling Coornhert op zoek naar waarheid (april/mei); gelijknamig boek, 64 pag.

Stadhuis: tentoonstelling Kunstenaars in het spoor van Coornhert (sept./okt.). Gelijknamige catalogus, 30 pag.

Museum Haarlem: tentoonstelling Haarlem 1572-1573. De stad belegerd en verdedigd (april-aug.).  

Hoofdwacht: tentoonstelling Kenau: een Hollandse heldin (april-sept.). Boek: Haarlem 1572-1573. De stad belegerd en verdedigd & Kenau: een Hollandse heldin, 128 pag.

Coornhert Lyceum. tentoonstelling Leven, werk en denkbeelden van Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590).  

CopyNet, Cronjéstraat: Expositie Haarlem 1572-1573 in beeld (april-sept). Gelijknamig boekje/catalogus, 16 pag.

Antiquariaat De Vries & De Vries: Verkoopexpositie Het beleg van Haarlem, Kenau en Coornhert in boek en prent.10-11 sept. Mini-catalogus, 4 pag.

Museum Haarlem. Expositie van linosneden van leerlingen van het Coornhert Lyceum De stem van de burger (sept.-okt). Gelijknamige catalogus, 36 pag.

 

Overige activiteiten

In het onderhuis van de Hoofdwacht , Grote Markt 17, was tijdens de Open Monumentendagen een oude drukkerswerkplaats ingericht, waar bezoekers een tekst van Coornhert konden drukken. Coornhert had hier ooit een drukkerij.

Openstelling Hoofdwacht (april-okt.)  

Coornhert-dagexcursie voor 50 personen naar Gouda en Dordrecht

Toneelvoorstelling Het land van belofte uit de tijd van Coornhert, in de Gravenzaal van het stadhuis met een maaltijd voor de 120 bezoekers

Scholendebat met o.a. het Coornhert Lyceum en het Mendel College olv. het Debat Instituut

Voices of Tolerance-project op het Coornhert Lyceum

Kunst kijken op het Coornhert Lyceum

Circa 20 lezingen over aspecten van Coornhert voor diverse organisaties

Project tbv. scholen ‘bekend maakt bemind’ met Vluchtelingenwerk Nederland

Lezing Humanistisch Verbond

Debat ‘Cancel culture, Het nieuwe excommuniceren’, in De Pletterij

Coornhert-stadswandeling

Coornhert-gedenksteen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam