Jaarstukken

Voor een verslag van de werkzaamheden van de Coornhert Stichting Haarlem wordt verwezen naar de Jaarverslagen over:

2017/2018

2019

2020

2021

2022

 

Voor de financiën van de Coornhert Stichting Haarlem wordt verwezen naar de Financiële Jaarstukken over:

2017/2018

2019

2020

2021

2022

Een van de twee notarismerken die Coornhert gebruikte.