Coornhertjaar Haarlem 2018 beeld/archief

Om de inwoners van Haarlem en omgeving kennis te laten maken met leven, werk en denkbeelden van Coornhert werd in 2017 de Stichting Coornhertjaar Haarlem 2018 opgericht. Er is in 2018 flink uitgepakt, met een gevarieerd programma aan activiteiten, onder andere: 

drie tentoonstellingen (in de Hoofdwacht, de Janskerk en Museum Haarlem)
vier lezingen en een cultuur- en muziekavond
een project ‘Drukken bij Coornhert’ in het onderhuis van de Hoofdwacht (zes zondagen)
Coornhert-stadswandeling (zeven zaterdagen)
een Historisch Café gewijd aan Coornhert
openstelling van en rondleiding in het Coornhert Lyceum (drie vrijdagen)
een lezing in het Coornhert Lyceum over humanisme
activiteiten tijdens de Open Monumenten Dagen
er werden in de loop van het jaar drie gedenkbordjes aan de gevels van panden waar Coornhert werkte en woonde onthuld: Grote Markt 17 (Hoofdwacht), Grote Markt 10 (hotel Amadeus) en Jansstraat 46 (nabij zijn woonhuis)
de stichting kwam met een drietal boekjes: een kleurrijk jaarprogrammaboekje van 20 pag., een mini-catalogus bij de tentoonstelling over Coornhert als prentmaker van 48 pag. en het al genoemde samenvattend boekje over leven, werk en denkbeelden van Coornhert. 

Al deze activiteiten bereikten in totaal zo’n 17.000 personen.  

Pers
Ook de belangstelling van de pers was groot. Er verschenen zo’n twintig artikelen in met name Haarlems Dagblad, De Haarlemmer en Haarlems Weekblad. Daarnaast hebben de media van de ruim 1500 leden tellende Historische Vereniging Haerlem vol gestaan met Coornhert en het Coornhertjaar. 

Bij de organisatie van het Coornhertjaar 2018 waren veel lokale organisaties betrokken. Het jaar werd dan ook breed gedragen. Ook voor de jeugd is veel gedaan, door het Coornhert Lyceum en bijvoorbeeld met de webquest, maar ook de oude drukkerij bleek jongeren vaak aan te spreken. Tenslotte: ook in financieel opzicht is het jaar goed afgerond.
Het Coornhertjaar 2018 in Haarlem legde een stevig fundament voor het Coornhert500-jaar 2022, waarin het 500ste geboortejaar van Coornhert wordt herdacht.
In 2019 is de naam van de Stichting Coornhertjaar Haarlem 2018 gewijzigd in Coornhert Stichting Haarlem.
Wie meer wil weten over het Coornhertjaar Haarlem 2018 wordt verwezen naar de eindrapportage van de Stichting Coornhertjaar Haarlem 2018, aug./dec. 2019, 14 pag. Klik hier.

Start Coornhertjaar 2018: 13 april 2018

Toelichting op de afbeeldingen
Burgemeester Wienen onthult aan de gevel van de Hoofdwacht een Coornhert-gedenkbordje (1 en 2). Binnen wordt door hem het grote vertrek op de verdieping geopend onder de nieuwe naam: Coornhertzaal (3), waar een tentoonstelling is ingericht Leven, werk en denkbeelden van Coornhert (4). In het onderhuis opent de burgemeester een drukkerswerkplaats, waar Coornhert ruim 450 jaar tevoren zijn drukkerij had, door op een oude pers een druksel te vervaardigen (5) en vervolgens een tekst van Coornhert voor accoord te tekenen (6). Het gezelschap wandelt na een kort samenzijn (7, 8) vervolgens naar de Janskerk (9), het publiekscentrum van het Noord-Hollands Archief, waar directeur Lieuwe Zoodsma welkom heet (10). Onder zijn gehoor o.a. de voorzitter en vice-voorzitter van de Historische Vereniging Haerlem Martin van Bleek en Marjorie Vroom (11). De beide sprekers burgemeester Jos Wienen en Wim Cerutti krijgen duidelijk de lachers op hun hand (12 en 13). In de Janskerk wordt allereerst het kleurrijke Jaarprogrammaboekje gepresenteerd(14) en vervolgens een inleidend boekje over Coornhert. De auteurs, v.l.n.r. Peter van Wingerden, Henk Tameling, Maria van Vlijmen en Wim Cerutti, poseren hier met hun pennevrucht, samen met Edzo Huisman, secretaris van de Stichting Coornhertjaar Haarlem 2018 (15). In de Janskerk wordt een tentoonstelling geopend Coornhert als prentmaker en inspirator van kunstenaars, (16) met werk van Coornhert geselecteerd door Prof. dr. Ilja Veldman (links op afb.17), die ook de mini-catalogus samenstelde. Na afloop van het officiële gedeelte bekijkt burgemeester Wienen de tentoonstelling (18), waarna de volle maar heel succesvolle openingsdag wordt afgesloten met een geanimeerde borrel in het Archiefcafé (19).

1

2
3
4
5
6
7

8

9

10

11
12

13

14

15

16

17

18
19
Coornhert in het nieuws
Coornhertlezing over Willem van Oranje en Coornhert door Wim Cerutti, Gravenzaal Stadhuis, 13 juli 2018
Etalage Atheneum Boekhandel Haarlem
Onthulling 13 juli 2018 Coornhertbordje Grote Markt 10, ooit woning van Coornhert nu hotel Amadeus
Etalage boekwinkel Vernout Warmoesstraat haarlem 2018