Veelzijdig talent

Coornhert was begaafd op vele terreinen van wetenschap en kunst, een multi-talent. Hij was theoloog en filosoof, grafisch kunstenaar, schrijver, dichter, drukker, uitgever, humanistisch geleerde, taalvernieuwer, letterkundige, stadssecretaris van Haarlem en notaris. Nauw betrokken bij de Opstand tegen Spanje en vooraanstaand adviseur en medestander van Willem van Oranje. Strijder voor vrijheid van denken, van meningsuiting, van drukpers en van godsdienst. Kampioen van de tolerantie. Bestrijder van kerkelijke machtspolitiek en wanpraktijken, van starre dogma’s en gewetensdwang door katholieken én calvinisten. Een man die rechtvaardigheid en medemenselijkheid hoog in het vaandel schreef.

Op deze website komen we een aantal van de hierboven genoemde talenten en werkzaamheden van Coornhert tegen. Maar Coornhert was ook een goed schermer en zwemmer, hij was ook dichter, schreef toneelstukken en was een uitstekend musicus. En misschien was hij wel de auteur van het Wilhelmus.

Informatie over een paar minder bekende aspecten van deze alles-kunner vindt u hier.