Onze stichting

De belangrijke en inspirerende humanist Coornhert, die bijna 40 jaar in Haarlem woonde en werkte, is landelijk en ook lokaal lang ondergewaardeerd en relatief onbekend gebleven. 

Stichting Coornhertjaar Haarlem 2018
Om aan de relatieve onbekendheid en gebrek aan waardering verandering te brengen werd op 17 juli 2017 de Stichting Coornhertjaar Haarlem 2018 opgericht. Concreet doel was om de inwoners van Haarlem en omgeving kennis te laten maken met leven, werk en denkbeelden van Coornhert, met bijzondere aandacht voor zijn Haarlemse jaren en zijn betekenis voor Haarlem. Daarom werd 2018 in Haarlem uitgeroepen tot Coornhertjaar. Er is toen flink uitgepakt, met een gevarieerd programma aan activiteiten. Het jaar was succesvol, waarbij zo’n 20.000 mensen zijn bereikt. Coornhert is in Haarlem inmiddels bij velen bekend. Er is daarmee een goede basis voor 2022 gelegd. Hier meer informatie over het Coornhertjaar 2018.

Coornhert Stichting Haarlem
Het Coornhertjaar Haarlem 2018 was vooral bedoeld om een basis te leggen voor het jaar 2022, het vijfhonderdste geboortejaar van Coornhert. In dat jaar willen we de landelijke en lokale betekenis van Coornhert in historisch perspectief, maar vooral ook voor onze tijd nader belichten. 

Het was dan ook vanaf het begin de bedoeling om de oude stichting (de Stichting Coornhertjaar Haarlem 2018) met een kleine aanpassing van de naam en de doelstelling, ook na 2018 voort te zetten. En zo is bij notariële akte van 16 januari 2019 de naam van de Stichting Coornhertjaar Haarlem 2018 gewijzigd in Coornhert Stichting Haarlem.

Het doel van de stichting is ongewijzigd, namelijk: ‘Het stimuleren van de kennis omtrent het leven, werk en denkbeelden van de veelzijdige humanist Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590), met bijzondere aandacht voor zijn Haarlemse jaren en zijn betekenis voor Haarlem’. Toegevoegd is dat de stichting haar doel onder meer tracht te verwezenlijken door het (mede)organiseren van een herdenking van het vijfhonderdste geboortejaar van Coornhert in het jaar 2022. 

Hier treft u de statuten van de stichting aan.

Coornhert, bronzen beeld door Jan van Borssum Buisman, 1987, 100 cm. Staat in de hal van het Coornhert Lyceum.