Beleidsplan 2021-2022

Op 10 november 2020 stelde het bestuur van de Coornhert Stichting Haarlem een Beleidsplan 2021-2022 vast, dat nader werd vastgesteld op 4 december 2021. Dit plan bestaat uit drie onderdelen.

I. Achtergrondinformatie
In hoofdstuk I wordt achtergrondinformatie gegeven over Coornhert, over de Coornhert Stichting Haarlem en over de plannen voor het jaar 2022, het 500ste geboortejaar van Coornhert. Ook worden de bijna 50 organisaties en personen genoemd met wie over dit Beleidsplan schriftelijk of mondeling overleg is gevoerd of contact is geweest. Tot slot wordt aandacht besteed aan de activiteiten van de Stichting Coornhertjaar Haarlem 2018, de voorganger van de Coornhert Stichting Haarlem

II. Uitgangspunten
In hoofdstuk II worden uitgangspunten genoemd, die dienen als basis en richtsnoer voor de voorbereiding  van het programma van Coornhert-activiteiten en Coornhert-evenementen en de realisatie daarvan in 2022.

Algemeen
Enkele van de meer algemene uitgangspunten zijn dat de Coornhert Stichting Haarlem  de verantwoordelijkheid wil nemen en dragen − initiërend, stimulerend, coördinerend en (mede) uitvoerend − voor de Coornhert-(herdenkings) activiteiten in Haarlem in 2022. Verder dat het bestuur graag bereid is tot overleg met initiatiefnemers van Coornhert-activiteiten elders in ons land. En tenslotte dat de Coornhert Stichting Haarlem in Haarlem een landelijke Coornhert-bijeenkomst wil organiseren als start van het Coornhert500-jaar 2022.

En uiteraard willen we leren van de ervaringen opgedaan in 2018 met een aantal in dat jaar in Haarlem door onze voorganger georganiseerde Coornhert-evenementen/-activiteiten. 

Jaarprogramma 2022
Het programma als geheel moet voor brede groepen geïnteresseerden aantrekkelijk en gevarieerd zijn, waarbij vooral aan inwoners van Haarlem e.o. wordt gedacht. Een programma voor iedereen dus. We willen ons zeker niet alleen of vooral richten op historisch geïnteresseerden, wetenschappers en andere zeer specifieke doelgroepen.
Zoveel mogelijk activiteiten dienen kosteloos toegankelijk te zijn.
Het programma als geheel moet een goed midden houden tussen aandacht voor Coornhert als figuur van nationale betekenis en voor Coornhert als Haarlemmer en zijn betekenis voor Haarlem. En ook een goed midden houden tussen aandacht voor Coornhert als historische figuur en aandacht voor de betekenis van Coornhert en zijn denkbeelden voor onze tijd. Het heden en de brug tussen verleden en heden mogen niet onderbelicht raken. Coornhert als inspiratiebron nú wordt belangrijk geacht.
Speciale aandacht moet worden geschonken aan activiteiten voor/door jongeren. Samenwerking met scholen wordt erg belangrijk geacht.
Alle activiteiten en producten moeten van goede kwaliteit zijn, met name inhoudelijk verantwoord en verzorgd en aantrekkelijk vormgegeven.
Het programma zal tot stand moeten komen in goed overleg met de daarvoor meest in aanmerking komende (Haarlemse) organisaties en instanties.
De resultaten van elke activiteit/evenement dienen gemeten te worden.
Het financiële beleid van de Coornhert Stichting Haarlem dient sober te zijn. De uitgaven dienen nauwgezet begroot en beheerst te worden.
Veel aandacht dient besteed te worden aan communicatie, publiciteit en relaties met de pers. Naast een website dienen ook social media te worden ingezet.

III. Jaarprogramma 2022
In hoofdstuk III wordt het Jaarprogramma 2022 samengevat. Dit bestaat uit zo’n 20 activiteiten. De kosten daarvan zijn begroot op ca. € 75.000,-.

Het complete Beleidsplan 2021-2022 vindt u hier.

Handtekening van Coornhert.