Partners

De bedrijven, organisaties en instellingen die hieronder worden genoemd, vormden de partners van de Coornhert Stichting Haarlem bij het organiseren van het Coornhert500-jaar 2022. Zij waren alle betrokken bij een of meer activiteiten die in het kader van het vijfhonderdste geboortejaar van Coornhert in Haarlem werden gehouden. 


3D Makers Zone (3DMZ)
Antiquariaat De Vries en De Vries
Van Borssum Buisman Stichting
Coornhert Lyceum
Coornhert Stichting
CopyNet Print & Sign
De Pletterij
Fonts+Files/Uitgeverij Loutje
Grafisch Atelier Haarlem
Historische Vereniging Haerlem
Humanistische verbond (afd. Haarlemmerland) 
Kunst Zij Ons Doel
Nederlands Debatinstituut
Noord-Hollands Archief
Theatergroep De Kale
Trou moet Blycken
Verwey Museum Haarlem
Vluchtelingen Werk Nederland
Voices of Tolerance

3D Makers Zone (3DMZ)
Innovatief Haarlems bedrijf, gespecialiseerd in 3D printen. 3DMZ verzorgt ook innovatieprogramma’s voor bedrijven en onderwijsinstellingen. 

www.3dmakerszone.com

Antiquariaat De Vries en De Vries
Haarlems antiquariaat, gespecialiseerd in antieke prenten, kaarten en plattegronden, stadsgezichten en decoratieve prenten.

www.devriesendevries.nl

Van Borssum Buisman Stichting
Deze stichting stelt zich ten doel het geven van bekendheid aan het werk van de beeldende kunstenaars Hendrik (1873-1951) en Jan (1919-2012) van Borssum Buisman, de eerste was vooral kunstschilder, de tweede vooral beeldhouwer. Beiden waren  ook kastelein-conservator van Teylers Museum. 

www.vanborssumbuismanstichting.nl

Coornhert Lyceum
Het Coornhert Lyceum is opgericht in 1947 en bestond in 2022  dus 75 jaar. Het is een Haarlemse openbare school van voortgezet onderwijs (mavo, havo, atheneum, gymnasium) met ruim 1400 leerlingen en zo’n 170 medewerkers, van wie 120 docenten. De school is een CultuurProfielSchool, met veel aandacht voor kunst en cultuur op hoog niveau. De school heeft sinds kort ook  de status van daltonschool. Het Coornhert Lyceum voelt zich geïnspireerd door de belangrijkste denkbeelden van Coornhert. In het Coornhert500-jaar 2022 werkten de Coornhert Stichting Haarlem en het Coornhert Lyceum nauw samen.  

www.coornhert.nl

Coornhert Stichting
De Coornhert Stichting, opgericht in 2007, speelt een belangrijke rol in de hernieuwde belangstelling voor  Coornhert, met de heruitgave van werken van Coornhert en het stimuleren van publicaties over hem. Voorzitter van deze stichting is dr. Gerlof Verwey.
De doelstellingen van de Coornhert Stichting reiken verder dan de persoon Coornhert. Men richt zich ook op andere vrijdenkende Nederlanders, die in zijn geest actief waren of al eerder vergelijkbare, eigenzinnige ideeën koesterden. De website van de stichting is een waardevolle bron voor de Coornhert-studie.

www.coornhertstichting.nl

CopyNet Print & Sign
Haarlems bedrijf voor print- en drukwerk, binnen- en buitenreclame, winkelinrichting, tentoonstellingen, repro’s op grote maten etc. 

www.copynet.nl

De Pletterij
De Pletterij is het debat- en cultuurpodium in Haarlem. Een kleine staf en ruim 80 vrijwilligers organiseren jaarlijks ruim 120 debatten, lezingen, concerten, documentaire voorstellingen en diverse events.

www.pletterij.nl

Fonts+ Files/Uitgeverij Loutje
Fonts+Files is een Haarlems bedrijf dat al ruim 25 jaar communicatiemiddelen ontwerpt en maakt zoals magazines, brochure, folders, boeken, buitenreclame, platenhoezen, logo’s, huisstijl, advertenties, posters, campagnes en websites. Aan het bedrijf is door een personele unie de in 2014 opgerichte Uitgeverij Loutje verbonden, met een breed fonds, waarin veel boeken over Haarlem, Kennemerland en Noord-Holland.  

www.fonts-files.nl

www.uitgeverij-loutje.nl

Grafisch Atelier Haarlem
Grafisch Atelier Haarlem is de creatieve grafische werkplaats. U kunt hier cursussen Zeefdruk, Etsen en Grafische Technieken volgen met een looptijd van een week of vijf, maar ook korte workshops van een dagdeel of een hele dag.

www.gahaarlem.nl

Historische Vereniging Haerlem
De Hoofdwacht op de Grote Markt, hoek Smedestraat, een oorspronkelijk dertiende-eeuws pand, is sinds 1919 de zetel van de in 1901 opgerichte Historische Vereniging Haerlem, die ruim 1500 leden telt en al meer dan 100 jaar het Jaarboek Haerlem uitgeeft. 

www.haerlem.nl 

Humanistisch Verbond
Het Humanistisch Verbond streeft naar een samenleving waarin iedereen vrij is om zelf zijn persoonlijke invulling te geven over leven, liefde, denken en dood; een samenleving waar mensen gelijk worden behandeld en waardig met elkaar samenleven.
De komende jaren werkt het Humanistisch Verbond aan vijf investerings­programma’s:
Vrijheid van denken. Met zorg naar elkaar omzien. Onderwijs, persoonsvorming en burgerschap. Zelfbeschikking over leven, liefde en dood. Inspiratie voor het leven.
Deze programma’s raken de kern van het werk en de visie van het Humanistisch Verbond. Bovendien sluiten ze aan bij urgente maatschappelijke thema’s.
Het Humanistisch Verbond is in Nederland een vereniging met 17.000 leden, met zo’n 30 regionale afdelingen, een hoofdbestuur en een landelijk bureau. Er is een blad Human en een omroep Human.
De regio-noord-west/afdeling-haarlemmerland beschikt over een eigen website.

www.humanistischverbond.nl

Haarlemmerland – Humanistisch Verbond

Kunst Zij Ons Doel
Kunst Zij Ons Doel, kortweg aangeduid als KZOD, is een van de oudste beroepsverenigingen van beeldend kunstenaars in Nederland. KZOD is gevestigd in Haarlem, opgericht in 1821, en is nog steeds actief. 

www.kzod.nl

Nederlands Debatinstituut
Mensen beter laten spreken en zorgen dat mensen beter met elkaar in gesprek gaan. Dat is wat het Nederlands Debatinstituut drijft. Als liefhebbers en deskundigen op het gebied van het gesproken woord traint en coacht het instituut professionals binnen de overheid en het bedrijfsleven. Het levert ervaren dagvoorzitters en debatleiders voor bijeenkomsten. 

www.debatinstituut.nl

Noord-Hollands Archief
Het Noord-Hollands Archief is een culturele schatkamer van formaat en allure, met ruim 2.500 archieven en collecties, die in totaal meer dan 50.000 strekkende meter archief beslaan. Veel archieven zijn ook digitaal te raadplegen en gratis te downloaden. De bibliotheek telt bijna 60.000 titels. Aan beeldmateriaal (foto’s, negatieven, kaarten, plattegronden, prenten, tekeningen, (prentbrief)kaarten) zijn zo’n 4,5 miljoen stuks aanwezig, waarvan er circa 250.000 op internet zijn te raadplegen en gratis zijn te downloaden. Het Noord-Hollands Archief is voor iedereen gratis toegankelijk en is dé plek voor wie wil weten hoe het was. 

www.noord-hollandsarchief.nl

Theatergroep De Kale
Deze theatergroep onder leiding van Vastert van Aardenne, is gespecialiseerd in zeventiende-eeuws toneel. Men heeft al heel wat theater- en leesvoorstelleningen op de planken gebracht, onder andere de Spaanse Brabander van Bredero.

www.theathergroepdekale.com

Trou moet Blycken
Trou moet Blycken is een besloten herensociëteit te Haarlem met circa 250 leden, die ’Broeders’ worden genoemd. De geschiedenis van Trou moet Blycken, een rederijkerskamer, gaat terug tot 1503. Mogelijk is het gezelschap nog ouder. Trou moet Blycken is de enige rederijkerskamer in Nederland die onafgebroken is blijven bestaan.

www.troumoetblycken.nl

 

Verwey Museum Haarlem
Verwey Museum Haarlem (eerder Museum Haarlem geheten) is hét stadsmuseum van Haarlem en Zuid-Kennemerland. Het museum vertelt het verhaal van de recente en de oude geschiedenis van de stad en zijn omgeving. De organisatie bestaat uit een bestuur, directeur, hoofd museale zaken en circa 100 vrijwilligers.
Er is een permanente expositie ‘Allemaal Haarlemmers’ en veel wisselende tentoonstellingen.

www.museumhaarlem.nl

Vluchtelingen Werk Nederland
Vluchtelingen Werk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. 

www.vluchtelingenwerk.nl

Voices of Tolerance
Vrijheid en (religieuze) tolerantie. Belangrijke begrippen waar elke jongere anders over denkt. Al die verschillende meningen en stemmen tellen. Daarover, en over wat vrijheid en tolerantie nu voor jongeren betekenen, gaat het programma voor (cultuur)educatie Voices of Tolerance van Museum Ons’Lieve Heer op Solder. 

www.voicesoftolerance.nl

www.opsolder.nl