Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Coornhert Lyceum

1 januari 2022 - 31 december 2022

Coornhert Lyceum
Er zijn diverse projecten die we samen met het Coornhert Lyceum in Haarlem organiseren en alleen bedoeld zijn voor leerlingen, docenten en medewerkers van het Coornhert Lyceum.

In het Coornhert500-jaar 2022 werken de Coornhert Stichting Haarlem en het Coornhert Lyceum intensief sament in een aantal projecten. Sommige zijn al elders op deze website genoemd. Andere projecten zijn:

Scholieren in het spoor van Coornhert: de stem van de burger
In het kader van het Coornhert500-jaar 2022 organiseert het Coornhert Lyceum onder de kop ‘De stem van de burger’ een cultureel project, waarbij 34 leerlingen zelf aan het werk gaan, met het maken en drukken van linoleumsneden, met als thema recente conflicten of issues m.b.t. uitsluiting en tolerantie, zoals vrouwenemancipatie, black lives matter, corona-demonstraties, Chinese onderdrukking, boerenprotesten, bestorming Capitool, Unmute Us. De techniek van linosnedes sluit aan bij een van de beroepen  die Coornhert heeft uitgeoefend: dat van graficus. Ook inhoudelijk zijn er vele lijnen te trekken tussen onderwerpen die Coornhert aansneed en de actualiteit van vandaag.

De (beste) resultaten – vaak werkstukken van hoog niveau − worden geëxposeerd in Museum Haarlem (opening 9 september 16.00).

De Historische Vereniging Haerlem/werkgroep Jonge Muggen zal enkele prijzen beschikbaar stellen voor de beste kunstwerken van leerlingen, uit te reiken tijdens de opening van de tentoonstelling in Museum Haarlem.

Voices of Tolerance
Het Coornhert Lyceum gaat met een aantal klassen deelnemen aan het Voices of Tolerance programma van het Amsterdamse museum Ons’ Lieve Heer op Solder. De kern van dit museum is een schuilkerk uit de zeventiende eeuw. Het museum wil niet alleen laten zien wat geloofsvrijheid en (in)tolerantie vroeger betekenden, maar probeert ook de geschiedenis aan het heden te koppelen. Het heeft daartoe voor jongeren een educatief programma: ‘Voices of Tolerance’ ontwikkeld met als doel een bijdrage te leveren aan het bevorderen van meer begrip voor religieuze diversiteit en sociale cohesie in onze samenleving. Katholieken mochten destijds hun geloof niet in het openbaar uitoefenen. Maar hoe vrij ben je als je je geloof en identiteit moet verbergen? Vandaag de dag zijn die vragen nog steeds belangrijk. Voices of Tolerance nodigt leerlingen uit hun stem te laten horen rond thema’s als vrijheid, tolerantie en (religieuze) diversiteit. Belangrijke onderwerpen waar iedere jongere anders over denkt. Hoe tolerant vinden jongeren de samenleving, elkaar en zichzelf? En wat zijn hun ervaringen daarmee?

Bij dit programma gaat het niet zozeer om kennisoverdracht van leraar naar leerling, of van museum naar bezoeker, maar om uitwisseling van ervaringen tussen jongeren onderling en jongeren en maatschappelijke partners.

Het programma omvat een speciale rondleiding van een klas in het museum, onder leiding van Tolerance-medewerkers, die de leerlingen tijdens en na de rondleiding stimuleren zich uit te spreken over wat ze hebben gezien. Een volgend onderdeel zijn twee creatieve workshops in de klas waarbij aansprekende rolmodellen, die de taal van de jongeren spreken, met de leerlingen in gesprek gaan over cultuur, religie, seksuele geaardheid, identiteit en het omgaan met verschillen. De workshops worden afgesloten met een creatief product, zoals een rap, gedicht of foto, waarin de leerlingen hun stem laten horen.Ter voorbereiding wordt lesmateriaal beschikbaar gesteld dat speciaal voor dit project is ontwikkeld. Jongeren die dat zelf willen krijgen de kans om hun boodschap over tolerantie verder vorm te geven in een verdiepingstraject. Zij worden de ‘voice’ en krijgen letterlijk een stem in het Museum door mee te werken aan een expositie waarin zij zich verhouden tot het thema tolerantie. Dit programma-onderdeel bestaat uit meerdere masterclasses waarin met kunstenaars en jongeren van andere scholen wordt samengewerkt. Het onderdeel wordt afgesloten met de opening van de expositie in Museum Haarlem. Op de dag van de afsluiting gaan de ‘voices’ ook in gesprek met maatschappelijke sleutelfiguren en influencers om het geluid van hun generatie te laten horen.

Tentoonstelling
Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590). Leven, werk en denkbeelden (zie ook 1.7.)
Inleidende tentoonstelling
Plaats: mediatheek Coornhert Lyceum.
Data: medio maart tot 1 juni
Uitsluitend voor leerlingen Coornhert Lyceum
Tussen 1 sept. en 1 dec.

Rondleiding door stadhuis
Plaats: stadhuiscomplex (hier werkte Coornhert ooit)
Datum: nader te bepalen
Voor medewerkers Coornhert Lyceum.
9 september

Terug in de drukkerij van Coornhert
Druk zelf op een oude pers een tekst van Coornhert in zijn oude drukkerswerkplaats
Plaats: onderhuis Hoofdwacht, Grote Markt 17
Data: vrijdag 9 sept. tot 15.45 uur
Toegang: gratis

Uitsluitend voor leerlingen Coornhert Lyceum in het kader van rondje Haarlem CKV (Havo),
met bezoek aan rest van de Hoofdwacht, o.a. Kenautentoonstelling in ‘Coornhertzaal’.

Gegevens

Begin:
1 januari 2022
Einde:
31 december 2022
Evenement Categorie: