Coornhert Lyceum

Er zijn diverse projecten die we samen met het Coornhert Lyceum in Haarlem organiseren en alleen bedoeld zijn voor leerlingen, docenten en medewerkers van het Coornhert Lyceum.
Zie daarvoor Coornhert lyceum.

Lezingen

In 2022 houden bestuursleden van onze stichting een aantal lezingen (met veel beelden) over Coornhert. Niet alleen over leven, werk en denkbeelden van de historische figuur Coornhert, maar ook over de betekenis voor onze tijd van Coornherts denkbeelden op het gebied van tolerantie, gelijkheid, (godsdienst)vrijheid en rechtvaardigheid. De lezingen worden – zonder dat daarvoor een vergoeding wordt gevraagd − gehouden voor Haarlemse organisaties, serviceclubs, scholen, jongeren, verenigingen etc. Die kunnen deze lezing aanvragen door een e-mail te sturen naar coornherthaarlem@gmail.com

Kenau: Hollandse heldin

Hoofdwacht Grote Markt 17, Haarlem

Tentoonstelling in de Hoofdwacht.Tijdens het beleg vochten ook vrouwen mee, onder wie Kenau Simonsdochter Hasselaer. Toegang gratis.

Openstelling Hoofdwacht

Hoofdwacht Grote Markt 17, Haarlem

Bezoek het oudste huis van Haarlem, waar Coornhert ooit een drukkerij had. Plaats: Hoofdwacht, Grote Markt 17. Toegang: gratis.

Het Beleg in beeld

Copynet Generaal Cronjéstraat 39, Haarlem

Tentoonstelling bij CopyNet, Cronjéstraat 39. Selectie van schilderijen, kaarten en prenten van het beleg. Te koop in formaten en materialen naar keuze. Toegang: gratis.

Hoe humaan zijn we?

Project: nader uit te werken met Humanistisch Verbond afd. Haarlemmerland. Plaats, datum, tijd: nader te bepalen. Toegang: gratis.

Coornhert-excursie

Excursie per bus naar Gouda en Dordrecht. Van 8.30 uur tot ca. 17.30 uur. Kosten: € 30,- p.p. (incl. vervoer, lunch, museum- en kerktickets, gidsen). Inschrijven.

Coornhert als inspirator van hedendaagse kunstenaars

Stadhuis Haarlem

Tentoonstelling in de Kloostergangen van het stadhuis. Nieuw werk van leden van de Haarlemse Kunstenaarsvereniging Kunst Zij Ons Doel (KZOD), geïnspireerd door Coornherts denkbeelden. Toegang: gratis

Het Beleg en Kenau in prenten en kaarten

Antiquariaat De Vries & De Vries Damstraat 19, Haarlem

Prenten en kaarten over het Beleg en Kenau te zien en te koop. Plaats: Antiquariaat De Vries & De Vries, Damstraat 19. Toegang: gratis.