Tot het midden van de negentiende eeuw werd Kenau vooral gezien als een heldhaftige en moedige vrouw, die zich met haar vrouwenvendel gewapenderhand had verzet tegen de Spanjaarden, net als haar mannelijke stadsgenoten. Later werd zij vooral weggezet als een twistziek manwijf. Kenau is een fraai voorbeeld hoe vrouwen in de geschiedenis, door vooral mannelijke geschiedschrijvers, zijn weggepoetst en haar rol gemarginaliseerd.

Naar huidige inzichten heeft Kenau een niet onbelangrijke rol heeft gespeeld tijdens het beleg. Het was hoog tijd voor een herwaardering. Op de tentoonstelling werd de zestiende-eeuwse Kenau omgeven door indrukwekkende beelden van vrouwelijke strijders uit de 20ste en 21ste eeuw, onder wie vrouwen die meevechten in het Oekraïense leger. Kenau is geen scheldwoord maar een eretitel, aldus de tentoonstelling. Haarlems Dagblad schreef over deze tentoonstelling: ‘Kenau krijgt hier eindelijk de plek die zij verdient’.

De tentoonstelling was van 14 april tot 12 sept. te zien in de Hoofdwacht. 

Kenau en haar vendel, nabij Amsterdamse Poort
Koerdisch Peshmerga strijdster
Kenau en Ripperda, Stationsplein

Oekraïense vrouwelijke militairen