Op vrijdag 28 oktober werd een debattoernooi voor de Haarlemse middelbare scholen gehouden. En omdat 2022 het Coornhert 500 jaar is – hij werd in 1522 geboren – werd het toernooi dit jaar gewijd aan de grote Haarlemmer en was het Coornhert Lyceum de locatie.

Peter van Wingerden (rechts) en Wim Cerutti, bestuursleden van de Coornhert Stichting Haarlem, volgen in de aula van het Coornhert Lyceum het scholendebat.

Vier scholen debatteren tegen elkaar in parlementaire debatvorm; ieder team bevat vier sprekers uit de bovenbouw van havo/vwo. De leerlingen waren deze keer afkomstig van Lyceum Hageveld, het Mendelcollege, het Haarlemmermeer Lyceum en het Coornhert Lyceum. De debatten verlopen aan de hand van drie stellingen. Deze waren dit jaar gerelateerd aan het gedachtengoed van Dirk Volckertsz. Coornhert en gingen over tolerantie, gelijkwaardigheid, vrijheid, respect en rechtvaardigheid.

Onder de professionele leiding van het Nederlands Debat Instituut voltrok zich het strak geordende programma. Naast de leerlingen /debaters spelen de debatleider/dagvoorzitter en een jury een belangrijke rol. Die bestond uit vier personen; een juryvoorzitter van het Nederlands Debat Instituut, twee bestuursleden van de Coornhert Stichting Haarlem en – heel belangrijk – een leerling uit het vorige toernooi die de tijd in de gaten hield. Zodra een debater de spreektijd van 4 minuten overschreed, drukte dit jurylid op de bel. Dit betekent dat je je zin wel af mag maken, maar geen nieuwe mag beginnen! Tijdens het debat wordt allereerst gelet op de presentatie, die verschillende punten bevat. Kijkt een spreker voldoende naar de jury en het publiek en niet steeds naar zijn tekst, ondersteunt zijn lichaamstaal de boodschap die hij brengt, zit er humor in zijn verhaal. Maar net zo belangrijk is de argumentatie. Gekeken wordt of er structuur in het betoog zit, luistert hij voldoende naar de tegenstander en ondersteunt hij zijn eigen argumenten met goede voorbeelden.

In de 1e ronde namen Lyceum Hageveld en Mendelcollege het tegen elkaar op met de stelling: ‘Accounts van influencers die fake-nieuws verspreiden moeten gedeactiveerd worden’. De stelling in de 2e ronde, het Haarlemmermeer Lyceum tegen het Coornhert Lyceum, luidde: ‘Elke leerling moet per schooljaar vier culturele instellingen bezoeken’. Na deze ronden vond een zogenaamd Ludiek Lagerhuisdebat plaats, met de stelling: ‘De mens is van nature goed’, waaraan alle leerlingen meededen. Het speelse element in dit debat was b.v. dat de voor – en tegenstanders elkaar volgens de regels van de kunst ook mochten onderbreken.  

De winnaars van de 1e en de 2e ronde kwamen in het finaledebat terecht, waarin gedebatteerd werd over de stelling: ‘Zolang de woning voortduurt moet het verboden zijn om uit huis te gaan voor je 25e jaar’. Na het laatste juryberaad werden de uitslagen bekend; voor de school met het beste team en de beste individuele debater uit het Ludieke Debat. Onder luid applaus en geroffel op de tafels werd de prijs voor het beste debatteam uitgereikt aan het Haarlemmermeer Lyceum, terwijl de prijs voor de winnaar van het individuele debat ging naar Ivar Vialard van het Mendelcollege. Beide scholen kunnen later dit jaar deelnemen aan de landelijke debatwedstrijd.

Maria van Vlijmen