Op 14 en 15 september 2022 werd in de Gravenzaal van het Stadhuis van Haarlem een toneelstuk uit de tijd van Coornhert opgevoerd voor een enthousiast publiek; de eerste avond voor de leden en hun partners van Trou moet Blijcken, de tweede voor ruim 120 andere belangstellenden. 

Het stuk, “Het Land van Belofte”, is een tafelspel, een middeleeuws theatergenre bestemd voor opvoering tijdens maaltijden. De tekst behoort tot een collectie van ruim honderd toneelstukken die in het bezit is van Trou moet Blijcken. Meer informatie vindt u in de folder. Theatergroep De Kale voert dit stuk nog een aantal malen op, zoals in de folder te lezen valt.