Op 20 april 2022 vond in de Gravenzaal van het Haarlemse stadhuis het publiekscongres Tolerantie en Samen Leven plaats.

Dit congres vormde de start van het Coornhert500-jaar 2022, waarin het vijfhonderdste geboortejaar van de humanist Dirck Volckertszoon Coornhert wordt herdacht en gevierd. Naast voordrachten van een zestal sprekers, is op dit congres de recent ingestelde Coornhertprijs uitgereikt aan Pieter Omtzigt en Eva Gonzales Perez voor hun rol in de Kindertoeslagenaffaire. Tevens werd het eerste exemplaar gepresenteerd van de opstellenbundel over (in)tolerantie in de huidige samenleving, getiteld Ware tolerantie- hoe we onszelf kunnen zijn en elkaar toch kunnen verdragen. Thema van het congres was de vraag wat onze (in)tolerantie zegt over de toestand van de samenleving, over de democratie, over de rechtstaat, over het sociale leven en over de ruimte die religie en andere levensovertuigingen krijgen. De bedoeling was ideeën uit te wisselen over hoe de maatschappij en wijzelf verdraagzamer kunnen worden.

Het congres

Het congres, gehouden op 20 april 2022 in het stadhuis van Haarlem, werd geopend door een woord van welkom door burgemeester Jos Wienen en een inleiding van Wim Cerutti, voorzitter van de Coornhert Stichting Haarlem. De Coornhertlezing (een nieuwe traditie) werd uitgesproken door Mardjan Seighali, voorzitter van het Humanistisch Verbond Nederland. De hoofdsprekers op het congres waren Kees Schuyt, Lofti El Hamidi, Paul van Tongeren, Geert Corstens, en Bastiaan Rijpkema. Door Gerlof Verwey, voorzitter van de Coornhert Stichting werd het eerste exemplaar van de bundel ‘Ware Tolerantie’ aangeboden aan Jos Wienen. De recent door de Coornhert Stichting Haarlem ingestelde Coornhertprijs werd door juryvoorzitter Nelie Groen (rector van het Haarlemse Coornhert Lyceum) uitgereikt aan Pieter Omtzigt en Eva Perez Gonzalez.

Toelichting op de foto’s  
Welkom en inleiding door Wim Cerutti (1). Sprekers v.m.: Kees Schuyt (2), Lofti El Hamidi. Aanbieding eerste exemplaar  van het boek ’Ware tolerantie’ door Gerlof Verwey aan Jos Wienen (5). Sprekers n.m.: Paul van Tongeren (6), Geert Corstens (7), Bastiaan Rijpkema (8). Lunch in tuin van het voormalige dominicanenklooster, nu onderdeel van het stadhuiscomplex (9 t/m 34). 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Coornhertprijs

Tijdens het Tolerantiecongres op 20 april 2022 werd de in 2021 door de Coornhert Stichting Haarlem ingestelde Coornhertprijs voor het eerst uitgereikt.

Toelichting op de foto’s
Voorlezen van het juryrapport door juryvoorzitter Nelie Groen, rector van het Haarlemse Coornhert Lyceum (35-36). Uitreiking aan de advocate Eva Gonzalez Perez en het kamerlid Pieter Omtzigt (37 t/m 45).

Discussie onder leiding van Marcel ten Hooven (46), waaraan onder anderen Jos Wienen deelnam (47). Beelden van de zaal (48 t/m 56). Pieter Omtzigt wordt uitgeleide gedaan door Edzo Huisman, bestuurslid Coornhert Stichting Haarlem (57-58). Uitgever Thijs verloren bij zijn boekentafel, waar Wim Cerutti nog wat van zijn gading vindt (59).

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Discussie onder leiding van Marcel ten Hooven (46), waaraan onder anderen Jos Wienen deelnam (47). Beelden van de zaal (48 t/m 56). Pieter Omtzigt wordt uitgeleide gedaan door Edzo Huisman, bestuurslid Coornhert Stichting Haarlem (57-58). Uitgever Thijs verloren bij zijn boekentafel, waar Wim Cerutti nog wat van zijn gading vindt (59).

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59