“Het is een heel bewo-gen en belangrijk jaar in de geschiedenis van ons land”, vindt de Haarlemse burgemeester Jos Wienen over 1572. Hij zit met twee hoogwaardigheidsbekleders uit Gouda en het Gelderse Aalten in het dagelijks bestuur van het comit├ę dat allerlei activiteiten organiseert.