Coornhert Lyceum

Er zijn diverse projecten die we samen met het Coornhert Lyceum in Haarlem organiseren en alleen bedoeld zijn voor leerlingen, docenten en medewerkers van het Coornhert Lyceum.
Zie daarvoor Coornhert lyceum.

Lezingen

In 2022 houden bestuursleden van onze stichting een aantal lezingen (met veel beelden) over Coornhert. Niet alleen over leven, werk en denkbeelden van de historische figuur Coornhert, maar ook over de betekenis voor onze tijd van Coornherts denkbeelden op het gebied van tolerantie, gelijkheid, (godsdienst)vrijheid en rechtvaardigheid. De lezingen worden – zonder dat daarvoor een vergoeding wordt gevraagd − gehouden voor Haarlemse organisaties, serviceclubs, scholen, jongeren, verenigingen etc. Die kunnen deze lezing aanvragen door een e-mail te sturen naar coornherthaarlem@gmail.com

Hoe humaan zijn we?

Project: nader uit te werken met Humanistisch Verbond afd. Haarlemmerland. Plaats, datum, tijd: nader te bepalen. Toegang: gratis.

Coornhert als inspirator van hedendaagse kunstenaars

Stadhuis Haarlem

Tentoonstelling in de Kloostergangen van het stadhuis. Nieuw werk van leden van de Haarlemse Kunstenaarsvereniging Kunst Zij Ons Doel (KZOD), geïnspireerd door Coornherts denkbeelden. Toegang: gratis

Scholen-debat

Coornhert Lyceum

Debat met vier scholen over stellingen m.b.t. Coornhert-thema’s: tolerantie, gelijkheid, vrijheid, rechtvaardigheid. Plaats: Aula Coornhert Lyceum. Toegang gratis.